Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1389 of /mnt/web009/c3/22/54444822/htdocs/includes/bootstrap.inc).
  • Svenska
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands
  • English

Kulturvägar

Programmet för Kulturvägar (Cultural Routes) lanserades av Europarådet 1987. Idén var, att med hjälp av kulturresor genom tid och rum, demonstrera hur arvet från olika länder och kulturer i Europa bidrar till ett gemensamt kulturarv. Kulturvägarna gjorde praktik av Europarådets grundprinciper: mänskliga rättigheter, kulturell demokrati, kulturell mångfald, dialog, ömsesidigt utbyte och berikande gränsöverskridande över tid och rum.

Kulturvägarna fungerar som ”laborationer i det fria” om den europeiska konstruktionen. De är konkreta förverkliganden av stadgar, konventioner och rekommendationer om kulturarv och hållbar turism, antagna med ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till att öka medvetenheten om vikten av skydd och hållbarhet. Förutom att värna om kulturarv, främjar vägarna även inter-kulturell och inter-religiös dialog genom att visa på en öppen och mångfacetterad tolkning av Europa.

I december 2010, antog Europarådets ministerkommitté resolution CM/Res (2010)53, som inrättade ett utvidgat delavtal (an Enlarged Partial Agreement, EPA) för att möjliggöra ett närmare samarbete mellan stater särskilt intresserade av utvecklingen av Europeiska Kulturvägar.

Idag är det främst två resolutioner, CM/Res (2013)66 och CM/Res (2013)67, som definierar vad en Kulturväg enligt Europarådet är, vad som krävs för certifiering och vilka kriterier som skall känneteckna accepterade teman, vilka initiativ som måste tas och genomföras samt vilka egenskaper som kännetecknar de europeiska nätverk som förvaltar de kulturvägar som redan tilldelats Europarådets certifiering.

Det europeiska institutet för Kulturvägar (EICR= European Institute of Cultural Routes ) inrättades som en del av en politisk överenskommelse mellan Storhertigdömet Luxemburg (ministeriet för kultur, högre utbildning och forskning) och Europarådet. Sedan 1998 har uppdraget varit att, i nära samarbete med Europarådet, garantera kontinuitet och implementering av kulturvägsprogrammet i de 50 länder som undertecknat den europeiska kulturkonventionen.

EICR är lokaliserat i det prestigefulla europeiska kulturcentret Abbaye de Neumünster, och håller programmets dokumentära resurser samt ett bibliotek med böcker om Kulturvägar och relaterade ämnen av intresse. Det ger råd till Kulturvägar, både certifierade och projekt, och tar emot projektledare, forskare och studenter, de sistnämnda genom ett samarbete med universitet i och utanför Europa. EICR samverkar vid inrättandet av och det fortsatta arbetet med vägarna, deltar i event och utställningar och verkar för en ökad medvetenhet om sambanden mellan kultur, turism och miljö. Institutet genomför också utvärderingar av befintliga vägar och nya förslag och kan då använda sig av den ansenliga mängd expertis som accumulerats under arbetet med att skapa, stödja och utvärdera Kulturvägar.

Efter skapandet av Europarådets utökande delavtal om Kulturvägar (EPA), har en överenskommelse undertecknats mellan ministeriet för utrikesfrågor i Luxemburg och Generalsekreteraren för Europarådet, om att etablera ett säte för EPA hos EICR.

För mer information

inklusive listan över alla officiella Kulturvägar- vänligen besök den officiella websidan för Europarådets Kulturvägar.