• Svenska
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands
  • English

Megalithic Routes

Megalitkulturens monument hör till de viktigaste lämningarna i Europas kulturhistoria. Målet för den internationella sammanslutningen ”Megalithic Routes e.V.” är att bevara och bibehålla de kvarvarande arkeologiska lämningarna och att göra dem kända och tillgängliga för allmänheten. Läs mer!

Medlemmar och Storstensgravar

De institutionella Medlemmar av Megalithic Rutter listas nedan i rött. För institutionella medlemmar klicka här. För att läsa mer om Storstensgravar klicka här.